ปัญหา Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server.

#1

พอดีผมใช้ directadmin แล้วจะลง ฟรี ssl ของ letsencrypt แต่ติด error นี้ครับ

Cannot Execute Your Request

Details

Requesting new certificate order…
Processing authorization for berdedd.com
Error: http://domain.com/.well-known/acme-challenge/letsencrypt_1542616953 is not reachable. Aborting the script.
dig output for domain.com:

2401:5700:100:503::1816
Please make sure /.well-known alias is setup in WWW server.

ท่านใดเคยเจอ และแก้ยังไงครับ

0 Likes

#2

If you place a plain text test file in the .well-known/acme-challenge folder ( such as .well-known/acme-challenge/test ) can you get the plain contents in a browser ?

0 Likes

#3

Also make sure let’s encrypt is up to date

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

0 Likes

#4

Thanks for a quick reply,Yes I did a comand that you mentions but no luck.
Otherthings is that I do not use it in a active domain,I did it on IP/~admin/ site.

Is that why this ssl will not work.

Cheer.

0 Likes

#5

SOLVED!!
After active domain.

0 Likes

#6

ลูกค้าก็มาสอบถามบ่อยๆ ปัญหานี้

ซึ่งเกิดจาก โดเมนนั้นๆพึ่งชี้ nameserver ทำให้ระบบ letsencrypt มันยังไม่รู้จักโดเมนนี้
เมื่อผ่านไป 2-3 วันหลังจากชี้ nameserver มันก็จะสั่ง gen ssl ได้ปกติ

1 Like