ถึงพี่ pizzaman ครับ อยากสมัคร System Engineer ที่พี่ประกาศรับ

ไปกรอกข้อมูลแล้ว ท้ายสุด Class Mail, method attach : file /home/hostp/hostp2/www/attachment/job.html can’t be found
ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ถึงพี่จะเรียกไปสัมภาษณ์

ส่งใบรับสมัครไม่ได้
แสดงว่าเค้าปิดโต๊ะรับสมัครแล้ว

(มั้งครับ)

อ้าวเหรอครับ เสียดาย