ผมเข้าเวปไซต์ไม่ได้แต่ ping เจอ อาการนี้คือไรเหรอครับ

ผมเข้าเวปไซต์ไม่ได้แต่ ping เจอ อาการนี้ ต้องแก้ยังไงดีเหรอครับ เป็น linux เช่า colo ไว้ครับ

Service ดาวน์หรือป่าวครับ พวก httpd namd
บอร์ดบางตัวสั่ง shutdown ไปแล้วยังปิงได้อยู่อีกก็มีคับแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลย

รอท่านอื่นมาตอบอีกทีครับ

วันก่อนก็เจออาการนี้ครับ อาจจะไม่ได้เป็นที่ server ก็ได้ครับ
ลอง reset modem หรือ router ที่ใช้ดูครับ

ลองเข้าเว็บอื่นๆดูว่าเข้าได้ไหม ถ้าเข้าเว็บเราไม่ได้ก็ลอง

check service httpd กับ named ของ server ดูก่อนในเบื้องต้นครับ

ping ได้นี่ ping ip หรือชือโดเมนครับ
หาก ping ชื่อโดเมนไม่ได้ให้ดูเรื่อง dns แต่หาก ping ชื่อโดเมนได้ แต่เข้าเว็บไม่ได้ให้ลองเข้าเว็บอื่นบนเครื่องเดียวกัน หรือตรวจสอบสถานะ webserver
หรือลองให้เพื่อนๆ ที่อื่นลองเข้าดูครับ

error log ครับพอดี อาการเดิมอีกแล้ว
[Wed Nov 14 13:38:41 2007] [error] server reached MaxClients setting, consider raising the MaxClients setting แบบนี้ต้องปรับที่ตรงไหนเหรอครับ

[Wed Nov 14 11:29:10 2007] [warn] FastCGI: can’t schedule the start of another (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx.com/php4-fcgi-starter” process: exceeded dynamicMaxProcs (10) แล้วก็แบบนี้อีกครับเยอะเลย
ต้องปรับยังไงดีครับครับ

แล้วก็แบบนี้มีแทบทุกวินาที เลยครับ

[Tue Nov 13 23:45:37 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/thaibuyweb.com/php4-fcgi-starter” (pid 12095) terminated by calling exit with status ‘0’
[Tue Nov 13 23:45:37 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12085) terminated by calling exit with status ‘0’
[Tue Nov 13 23:47:02 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (uid 2003, gid 2003) restarted (pid 12107)
[Tue Nov 13 23:47:11 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (uid 2003, gid 2003) restarted (pid 12110)
[Tue Nov 13 23:47:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (uid 2003, gid 2003) restarted (pid 12116)
[Tue Nov 13 23:47:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12116) termination signaled
[Tue Nov 13 23:47:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12116) terminated by calling exit with status ‘0’
[Tue Nov 13 23:52:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12110) termination signaled

apache ผมตอนนี้ครับ

Timeout 120
KeepAlive off
MaxKeepAliveRequests 1024
KeepAliveTimeout 10

Server-Pool Size Regulation (MPM specific)

prefork MPM

StartServers: number of server processes to start

MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare

MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare

MaxClients: maximum number of server processes allowed to start

MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

<IfModule mpm_prefork_module>

MaxClients setting ปรับตามหน่วยความจำที่มี ผมขอค่าเดิมมันหน่อยครับ อยู่ใน httpd.conf
ขอสเปคเครื่อง, หน่วยความจำ รบกวน top process ให้ดูด้วย

Timeout 120
KeepAlive off
MaxKeepAliveRequests 1024
KeepAliveTimeout 10

Server-Pool Size Regulation (MPM specific)

prefork MPM

StartServers: number of server processes to start

MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare

MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare

MaxClients: maximum number of server processes allowed to start

MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

<IfModule mpm_prefork_module>

MaxClients 1024 ค่านี้แล้วยังมีปัญหา ปัญหาไม่ใช่จากค่า configuration แล้วครับ…
สเปคเครื่อง & แรม ก็โอเคน่า…

ย้อนกลับมาดู log error “php4-fcgi-starter” Module ตัวนี้น่าจะมีปัญหาครับ

แนวทางแก้ปัญหา re-build compile PHP4 ใหม่พร้อมกับ module ทุกตัวที่มีใน error หรือ re-build ใหม่ทั้ง apache + php4 + module ทุกตัวใหม่…

  • ใช้ CP อะไร?

หมายเหตุ
FastCGI คือ mod_fastcgi ครับ

ผมใช้ ispcp ครับ
Server Version: Apache/2.2.3 (Debian) mod_fastcgi/2.4.2
แล้ววิธีการแก้ไข ต้องทำยังไงหรอครับ ขอคำสั่งเลยได้ไหมครับ ผมไม่ค่อยเก่ง

CP ตัวนั้น… ผมไม่เคยใช้… คำสั่งคือ? นั่งรอคนใช้ตัวนี้มาตอบแทนครับ lol

ใครพอรู้วิธี ช่วยแนะนำ ที ครับ

Build ใหม่ไม่ได้ มันเป็น .dep จาก repod ของ debian เอง

จิงๆปัญหาน่าจะอยู่ที่ Config มากกว่า

แนะนำ วิธีหน่อยได้ไหมครับว่า จะตั้ง config ที่ยังไงดี

มีใครทราบช่วยแนะนำที ครับผม

ispcp มันมี bug ลองอับเดตดิ

error log ครับพอดี อาการเดิมอีกแล้ว
[Wed Nov 14 13:38:41 2007] [error] server reached MaxClients setting, consider raising the MaxClients setting แบบนี้ต้องปรับที่ตรงไหนเหรอครับ

[Wed Nov 14 11:29:10 2007] [warn] FastCGI: can’t schedule the start of another (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx.com/php4-fcgi-starter” process: exceeded dynamicMaxProcs (10) แล้วก็แบบนี้อีกครับเยอะเลย
ต้องปรับยังไงดีครับครับ

แล้วก็แบบนี้มีแทบทุกวินาที เลยครับ

[Tue Nov 13 23:45:37 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/thaibuyweb.com/php4-fcgi-starter” (pid 12095) terminated by calling exit with status ‘0’
[Tue Nov 13 23:45:37 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12085) terminated by calling exit with status ‘0’
[Tue Nov 13 23:47:02 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (uid 2003, gid 2003) restarted (pid 12107)
[Tue Nov 13 23:47:11 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (uid 2003, gid 2003) restarted (pid 12110)
[Tue Nov 13 23:47:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (uid 2003, gid 2003) restarted (pid 12116)
[Tue Nov 13 23:47:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12116) termination signaled
[Tue Nov 13 23:47:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12116) terminated by calling exit with status ‘0’
[Tue Nov 13 23:52:57 2007] [warn] FastCGI: (dynamic) server “/var/www/fcgi/xxx/php4-fcgi-starter” (pid 12110) termination signaled

แล้ว error log พวกนี้ พอมีทางแก้ไข ปรับ ไรไหมครับ