[ขอความช่วยเหลือ ด่วน ครับ] ผม ping เว็บไม่ขึ้น เรียกหน้าเว็บไม่ได้ แต่คนอื่นได้

ขอความช่วยเหลือครับ ไม่สามารถเรียกหน้าเว็บได้ แต่คนอื่นสามารถเข้าได้
ลองเทสที่ http://tools.icez.net/dnstrace.php ได้ผลดังข้างล่าง
ผมควรทำอย่างไรครับ ขอความกรุณาด้วยครับ อัพเดทเว็บตัวเองไม่ได้เลย

I.ROOT-SERVERS.NET (192.36.148.17)
|___ I.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.43.172.30) Got answer
|___ H.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.54.112.30) Got answer
|___ G.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.42.93.30) Got answer
|___ F.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.35.51.30) Got answer
|___ E.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.12.94.30) Got answer
|___ D.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.31.80.30) Got answer
|___ C.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.26.92.30) Got answer
|___ B.GTLD-SERVERS.NET [com] (2001:0503:231d:0000:0000:0000:0002:0030) Not queried
|___ B.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.33.14.30) Got answer
|___ A.GTLD-SERVERS.NET [com] (2001:0503:a83e:0000:0000:0000:0002:0030) Not queried
|___ A.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.5.6.30) Got answer
|___ M.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.55.83.30) Got answer
|___ L.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.41.162.30) Got answer
|___ K.GTLD-SERVERS.NET [com] (192.52.178.30) Got answer

domain อะไรครับ?

subkr.com ครับ รบกวนคุณไอซ์ด้วยครับ

dns เซตไม่สมบูรณ์นั่นแหละครับ (ไม่เจอ ip ของ ns1 กับ ns2.qxhosting.com) ทำเอาตัวเทสค้างไปเลย -*-’

เปลี่ยน dns เปน ns2.qxhosting.com และ
ns2.dochost.net

ns1 มันดับไปครับผม

ของ domain qxhosting.com มีปัญหากับ ns2.qxhosting.com ครับ

เดี๋ยวกำลังจะแก้ไขครับคุณหมอ ขอบคุณครับ

ขอบคุณคุณไอซ์มากครับ

^
แอด reverse ไปแว้ว
ขอบคุณน้องไอซ์ช่วยเซค

:wavey:
ได้แล้วครับ ขอบคุณทั้งสองคนมากครับ