Php5.4 เวลาเรียกตัวแปร จะทำอย่างไรให้ ตัวอักษรเล็กใหญ่ มีค่าเท่ากัน Centos6

php5.4 เวลาเรียกตัวแปร จะทำอย่างไรให้ ตัวอักษรเล็กใหญ่ มีค่าเท่ากัน Centos6

เช่น $val1 = ‘s’ แต่มันไม่เรียก S ตัวใหญ่มาด้วยครับ ทำอย่างไรให้มันเช็คว่าเป็นตัวเดียวกัน

หมายถึงว่า จะเปรียบเทียบค่าระหว่างตัวแปร 2 ตัวแบบ case insensitive (ใหญ่ เล็กไม่มีผล) ใช่ไหมครับ

ปกติผมใช้วิธีปรับให้มันเป็นตัวเล็กก่อน เช่นน if ( strtolower($val1) == strtolower($val2) ){ … }
เป็นต้นครับ

สั่ง tolowercase ก่อนดิครับ ง่ายๆ

ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้ว