ถามเรื่อง php หน่อยครับ ทำใมมันมี / มาด้วย

คือผมสร้างฟอร์มโดยใช้โค้ดแบบนี้

<textarea name = "fcode" rows = "10" cols = "100"></textarea>

แล้วผมก็สร้าง php อีกหน้ารับค่าแบบนี้

$fcode = $_POST["fcode"]; // รับค่า fcode จากฟอร์ม

เสร็จแล้วก็ echo ออกมาแบบนี้

echo $fcode;

แล้วผมก็ลองเทสโดยการกรอก html code ลงในฟอร์ม ด้วยค่านี้

<form action = “code2.php” method = “post”>

ผล echo ที่ได้มันออกมาแบบนี้

<form action = “code2.php” method = “post”>

คำถามคือ ทำใมมันมี \ โผล่มาล่ะครับ แล้วจะทำอย่างไรที่จะเอา \ ทิ้งไป เพราะว่าผมต้องการเอาค่า html พวกนี้ ไปเขียนลง .html ครับ พอมันมี \ มาด้วยแล้ว html มันแสดงผลผิดพลาดครับ

ปกติ ใน php ถ้ามันเจอเครื่องหมาย " มันจะใส่ \ ไว้ข้างหน้า ครับ วิธีเอาเครื่องหมายนี้ออก ไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่วิธีแก้ แบบง่ายๆ ก็คือ เวลา input ในช่อง textarea ก็ให้กรอก แบบนี้ครับ <form action = code2.php method = post> ก็จะได้ผลลัพธ์จาก echo ถูกต้อง :slight_smile:

<?php echo stripslashes($fcode ); ?>

มาจาก magic_quote_gpc ของ PHP ครับ
มันจะทำให้ ’ => '\

ขอบคุณทั้งสามท่านมากครับ เข้าใจสาเหตุ และแก้ปัญหาได้แล้วครับ

+1