มีปัญหา เกี่ยวกับ php ครับ

ตอนนี้รันคอร์นจ๊อบแล้วพบ

PHP Warning

เบื้องต้นเข้าไป ssh แล้ว พิมพ์ php -v พบข้อความดังนี้ครับ

PHP Warning:

icez [09 Apr|02:04 PM]: load extension ผิด
icez [09 Apr|02:04 PM]: extension_dir ใน php = ./
icez [09 Apr|02:05 PM]: แล้วไปสั่ง extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/eaccelerator.so
icez [09 Apr|02:05 PM]: มันเลยพยายามหาที่ .//usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/eaccelerator.so
EleLight- [09 Apr|02:05 PM]: extension_dir = "./"
EleLight- [09 Apr|02:05 PM]: ให้แก้เป็น extension_dir = “/” หรอครับ
icez [09 Apr|02:06 PM]: ป่าว
icez [09 Apr|02:06 PM]: -*-'
icez [09 Apr|02:06 PM]: แก้เป็น /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
icez [09 Apr|02:06 PM]: แล้วแก้ extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/eaccelerator.so เป็น extension=eaccelerator.so

ก๊อปจากหน้า chat

eaccelerator.so อย่าใช้เลยครับประโยชน์น้อยปัญหาเยอะ

จริง ๆ หลังจาก install เสร็จมันจะให้ path มานิครับ