PHP ของคุณ เปิดใช้ SQLite ไหม?

อยากทราบว่า คุณเปิดให้ใช้ SQLite บน hosting กันบ้างหรือเปล่า

ไม่เปิดนะครับ

ครับ ทั่นอื่นๆ หล่ะครับ

สาเหตุที่ไม่เปิด เพราะอะไรครับ?
กำลังพิจารณาใช้ SQLite หน่ะครับ

ครับ ทั่นอื่นๆ หล่ะครับ

สาเหตุที่ไม่เปิด เพราะอะไรครับ?
กำลังพิจารณาใช้ SQLite หน่ะครับ

ไม่ค่อยเห็นคนใช้ครับ

ไว้มีคนใช้ค่อยเปิด

ผมเปิดอะครับ ใช้งานอยู่ครับ

:blink: งงอีกแล้วครับพี่น้อง

ใช้ครับ

แจ่มไปเลยแหะ