ต้องการ PHP Programers ด่่วนมากๆ


#1

Voovagroup ต้องการ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
PHP โปรแกรมเมอร์หลายตำแหน่งทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ เงินเดือนตามความสามารถ ( 15K-35Kบาท)
*** Technical requirements***
PHP , PHP OOP, HTML,HTML5 , JS , Jquery, NodeJS ( Web-service ), MySQL and ประสิทธิภาพในการ query ข้อมูล
Google Map api, CSS , CSS3,Bootstrap, GIT, Linux command : จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Mobile application ( ionic, codova ) : จะพิจารณาเป็นพิเศษ
CMS ie. Wordpress , Joomla : จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**Job Description ***
พัฒนาและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ต่างๆภายในบริษัท
พัฒนาและปรับปรุงเวปไซต์ด้วย HTML CSS JS และ Jquery
การบำรุงและแก้ไขปัญหาของระบบ รวมทั้งการหาวิธีที่รวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในส่วนของข้อมูล โครงสร้างระบบ การเขียนโค้ด หรือ ปัญหาจากขั้นการการทำงานของระบบในส่วนต่างๆ
Qualifications

สัญชาติไทย/หรือสัญชาติอื่นๆที่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้และต้องการทำงานในไทย
จบการศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปีขึ้นไป

ส่ง Resume ที่ oungkana@voovagroup.com, yui@voovagroup.com