ช่วยด้วยครับ! เออเีรอ php_network_getaddresses

ผมมี script เชค msn ออนไลหรือไม่ติดไวาที่เวป ผมได้เทสในเครืองผมแล้วโดยใช้ระบบจำลองเวปทำ
แต่เมืออัพขึ้น host มันเป็นแบบนี้

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /var/www/virtual

พอจะแก้ไขได้ไหมครับ
เครือง server ผมเองครับพอดีทำไห้ที่ บริษัทอยู่
ใช้ debian ครับ

ถามเองตอบเองรอบ 2 แบ่งปัญสำหรับคนที่เจออาการแบบนี้ครับ

เกิดจาก เครือง server ไม่สามารถ resol ไปยังข้างนอกได้ครับ ไมไ่ด้เกิดจากปัญหาของ script PHP

การแก้ไขให้เปิด vim /etc/resolv.conf

nameserver ใส่ DNS Server ของ ISP อย่างเดียวครับ
ไม่ต้องใส่ของ IP เรา หรือ IP Gateway (ยกเว้นว่า gateway จะทำตัวเป็น DNS ด้วย)

:smash:

ในไฟล์ /etc/resolv.conf คือค่า ip ของ dns server ที่สามารถตอบ ip กลับมาให้เครื่อง server เราได้
ถ้าอยู่ใน localnetwork ก็มักจะใส่เป็น ip gateway (ip ของ adsl modem ซึ่งมักจะทำหน้าที่ในการ forward dns request ไปยัง dns ของทาง isp ให้อีกต่อหนึ่ง)
หรือจะใส่เป็น ip dns ของทาง isp โดยตรงเลยก็ได้เช่นกัน

โอ้ว ได้ความรู้เพิ่มเติม ขอบคุณครับ…