สมการ Perfect (เมิ้ง)

ROMANCEMATHEMATICS
Smart man + smart woman = romance
ผู้ชายเท่ห์ + ผู้หญิงเก่ง = ความ โรแมนติก

Smart man + dumb woman = affair
ผู้ชายเก่ง + ผู้หญิงโง่ = ความใคร่*

Dumb man + smart woman = marriage
ผู้ชายโง่ + ผู้หญิงเก่ง = การแต่งงาน
Dumb man + dumb woman = pregnancy
ผู้ชายโง่ + ผู้หญิงโง่= ตั้ง ท้อง **

 • OFFICE ARITHMETIC *
  Smart boss + smart employee = profit
  เจ้านายเก่ง + ลูกน้องเก่ง = กำไร **
  Smart boss + dumb employee = production
  เจ้านายเก่ง + ลูกน้องโง่ = ผล ผลิต **
  Dum! b boss + smart employee = promotion
  เจ้านายโง่ + ลูกน้องเก่ง = เลื่อน ตำแหน่ง

Dumb boss + dumb employee = overtime
เจ้านายโง่ + ลูกน้อง โง่=OT อย่าง เดียว *

จาก forward mail ครับ

ผู้ชายเก่ง ผู้หญิงเก่ง นี่ อย่างไงหรอครับ

เรื่องงาน อย่างงี้ ot ก้…

เอิ๊กๆ