[โฆษณาสินค้าตัวใหม่แบบพอเพียง] Peekaru - Zurian Zurian -*-"

[โฆษณาสินค้าตัวใหม่แบบพอเพียง] Peekaru - Zurian Zurian -*-"

http://video.mthai.com/player.php?id=1M1262883821M0

Password : 34120

Song : Peekaru - Zurian Zurian
Instrumental Music : Super Junior - Sorry Sorry
Voice : Peekaru

>//< โฆษณาขายสินค้า วิชา งานบ้าน ขอรับ >//<