ใช้เน็ทผ่าน pbx ได้ไหนครับ

สามารถใช้เน็ทผ่าน PBX ได้ไหนครับ หรือต้องใช้สายตรงเท่านั้น

ถ้า Modem 56K ก็เล่นได้ครับ

พวก PBX รุ่นใหม่ก็ยัง adsl ไม่ได้หรือครับ ไม่อยากเปลืองสาย

ต่อ splitter เข้ามาก่อนเข้า PBX และโมเด็มสิครับ หรือไม่ก็สายตรงไปเลยนิ่งกว่า