การรับเงินด้วย PayPal สามารถยกเลิกรายการได้ไหม?

การรับเงินด้วย PayPal สามารถยกเลิกรายการได้ไหมครับ? หากได้, เราต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรหรือไม่ครับ (ตอนรับเงินเราจ่ายค่าธรรมเนียม)

ผมมีประสบการณ์การ cancel กับแต่ ThaiEPay ที่คิดค่าธรรมเนียมตอนรับเงิน หาก cancel ก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลูกค้าได้รับเงินคืน เราก็ไม่เสียอะไร

ผมใช้ paypal

ยกเลิกได้ครับ
คืนเงินได้เต็มจำนวนเลย เพราะ Paypal จะคืนค่าธรรมเนียมไปให้ด้วย แต่ถ้าตัดผ่านบัตรเครดิต จะเสียในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนครับ

ขอบคุณคุณ berkbaan ครับ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนผมรับเป็น USD อยู่แล้ว คงไม่มีปัญหาอะไร
ขอบคุณคุณ joker เช่นกันครับ :slight_smile: