สำหรับท่านที่ลืม Password ของ Windows อยู่บ่อยๆ

ก่อนอื่นขอกล่าวก่อนครับว่าไม่ได้จงใจให้นำไปใช้ในเชิงลบนะครับ
หากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่มักจะลืม Password บน Windows บ่อยๆ แล้วไม่ได้สร้างแผ่น Password Recovery ไว้

ผมมีทางออกให้แก่เพื่อนๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมเพิ่มเติมมาติดตั้ง โดยจะขอกล่าวในส่วนของ Permission และการ Add User
โดยผ่าน User ที่ชื่อว่า Administrator ซึ่งเป็น User หลักตัวแรกที่ Windows ได้สร้างไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง Windows ถ้าโชค
ดีตอนที่ลง Windows ไม่ได้ระบุ Password ไว้ เราก็จะสามารถเข้า User นี้ได้โดยไม่มี Password โดยมีวิธีการคือ

 • Login เข้า User ชื่อ Administrator
 • กดปุ่ม Ctrl+Alt ค้างไว้ จากนั้นจึงกดปุ่ม Delete 2 ครั้ง จะปรากฎ Popup ให้กรอก User และ Password
 • ใส่ข้อมูลในช่อง User Name ว่า Administrator

ถ้าไม่สามารถเข้าใช้งานได้ มีอีกวิธีหนึ่งครับหลังจากที่วิธีที่ง่ายๆผ่านไป ผมจะอธิบายถึงอีกขั้นตอนในการ Add, Delete, Change Pass
word, Permission เกี่ยวกับ User ได้ทุกประการ โดยมี File ที่เกี่ยวข้องคือ SAM อยู่ใน C:\WINDOWS\system32\config
โดยเราไม่สามารถเปิดดูหรือแก้ไขได้ แต่สามารถใช้คำสั่งผ่าน Command Prompt ของ Windows ได้ครับ โดยอาจจะใช้ User ที่มี
ค่า Permission เป็น Limited หรือ Guest User ก็สามารถกระทำตามได้เช่นกันครับ)

ก่อนอื่นทำการเปิด Command Prompt ของ Windows ด้วย Start > Run > พิมพ์ cmd > กด Enter หรือเข้าผ่านโหมด Command Prompt ระหว่าง Boot โดยกด F8 และเลือกการเข้าใช้งานเป็น Command Prompt

1 การสร้าง User Account ขึ้นมาใหม่

 • พิมพ์คำสั่ง net user
 • จากนั้นใส่ชื่อ User Name ภาษาอังกฦษ และใส่ Password ของ User ตามด้วย /add และกด Enter

** ตัวอย่างเช่น net user abc 123 /add หมายถึงสร้าง User ชื่อว่า abc และ Password คือ 123

2. การเปลี่ยน Password ของ User ที่มีอยูู่่

 • พิมพ์คำสั่ง net user
 • ระบุชื่อ User ที่ต้องการเปลี่ยน Password และกด Enter

** ตัวอย่างเช่น net user administrator 123 หมายถึงเปลี่ยน Password ของ User ชื่อ Administrator เป็น 123

3 การลบ Password ของ User ที่ระบุ

 • พิมพ์คำสั่ง net user
 • พิมพ์ชื่อ User ที่ต้องการลบ Password ตามด้วยเว้นวรรค 1 ครั้ง และเครื่องหมายดอกจัน (*) จากนั้นกดปุ่ม Enter 3 ครั้ง

** ตัวอย่างเช่น net user administrator *

4 การกำหนด Permission ของ User ที่ระบุให้กลายเป็น Administrator

 • พิมพ์คำสั่ง net localgroup administrator
 • พิมพ์ชื่อ User ที่ต้องการ ตามด้วย /add และกด Enter
 • หากไม่มีชื่อ User ที่ต้องการ ให้สร้าง User ขึ้นมาก่อน
 • พิมพ์คำสั่ง localgroup administrator
 • พิมพ์ชื่อ User ที่ต้องการสร้าง ตามด้วย /add และกด Enter (เช่น localgroup administrator test /add)

เท่านี้ก็จะได้ Permission เป็น Administrator แล้วครับ

หรือหากเพื่อนๆคนไหนไม่สามารถใช้งาน Command Prompt ได้ สามารถเข้าได้โดยระหว่าง Boot เครื่อง โดยกด F8 และเลือก
Mode การเข้าใช้งานเป็น Command Prompt ครับ … ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ

ปล. ทำการบนสอบบน Windows XP Professional และ Windows XP Home Edition
ยังไม่ทราบว่า Windows รุ่นอื่นๆจะสามารถทำได้ไหมนะครับ ก็คงต้องรอให้มีผู้ทดสอบบนรุ่นอื่นๆต่อไปครับ
ปล2. ถ้าโพสท์ผิดหมวด รบกวน mod ช่วยย้ายด้วยครับ

มีประโยชน์มากเลย ครับผม ขอบคุณนะ

ดีครับ เป็น Linux User แต่รอบรู้เรื่อง Windows ด้วย … เยี่ยมมากครับ

มีประโยชน์มากๆ เลยครับ

รบกวน Mod ปัีกหมุด หรือย้ายไป How-To หน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ

:slight_smile:

ขอบคุณครับ