เว็บติดไวรัสโทรจัน ลบpage เป็น 0 byte เลย เกิดได้ไง?

สัวสดี เพื่อนๆ และพี่ผู้อวุโส THT ทุกคนครับ