ถามเรื่อง opimize mysql ครับ!

ผมดูจาก status server จาก phpmyadmin
ก็จะมีค่าแสดงรายละเอียดต่างๆ มีทั้งสีดำ สีเขียว สีแดง

อยากทราบว่า ถ้าดูค่า Slow_queries อย่างเดียวพอไหมครับ
ถ้าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก็ไม่ต้องสนใจค่าอื่น เช่น

Created_tmp_disk_tables