อยากทราบ วิธีย้ายโดเมนจาก onlinenic reseller id หนึ่งมาหาเรา(Reseller onlinenic)

อยากทราบ วิธีย้ายโดเมนจาก onlinenic reseller id หนึ่งมาหาเรา(Reseller onlinenic)

โดยที่ ได้ Auth-Code มาแล้วต้องทำอย่างไรหรือเข้าเมนูไหนครับ

ให้แจ้ง id ของเรา ไปยังผู้ให้บริการเดิม หลังจากทางนั้นย้ายมาแล้ว
เราก็เข้าไปกดรับที่เมนู Transfer Domain >> Account Transfer >> Transfer in domain list

ย้ายระหว่าง reseller ไม่ต้องใช้ auth code ครับ