ต่อสู้เอดส์กับ one.ogr

ร่วมกันต่อสู่กับโรคเอดส์และความยากจนทั่วโลกได้ที่ http://www.one.org
White Band เขาสวยดี ถ้าพอมีตังเหลือ ซื้อมาใส่ก็ดีเหมือนกันครับ


http://store.one.org/whitebands.aspx

lol