การ์ดจอเทพ สำหรับคนทำงานออกแบบ NVIDIA NVS 810

NVIDIA NVS 810 Graphics Card VCNVS810 8x Mini DP 4GB 900-5G201-1700-000 OEM

เป็นของใหม่ แกะจากเครื่อง workstation มา ราคาเต็ม 3x,xxx ขายแค่ 15000

มี 90 ใบ (ต้องเหมาหมด) ของใหม่ ประกัน 3 ปี onsite(lenovo)

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.