NodeJS intregrate Drupal

[COLOR=#444444][FONT=Lucida Grande]ต้องการจ้างคนเชื่อม NodeJs เข้ากับ Drupal ครับ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#444444][FONT=Lucida Grande]ของผมเป็น VPS ลง nodeJS แล้ว แต่เชื่อมไม่ได้สักกะทีกับ drupal[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#444444][FONT=Lucida Grande]ใครมีประสบการณ์ ติดต่อผมที
zoftdownแอดจีเมลล์.คอม[/FONT][/COLOR]