Nginx Plesk error ครับ

ใน logs แจ้งว่า
upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream

แบบนี้เกิดจากอะไรครับ

เป็น nginx proxy รึเปล่าครับ

ใช่ครับ ลองแก้พวก proxy cache timeout แล้วก็ไม่หาย มันเป็น ๆ หาย ๆ เอง