วิธีเปิด NFS และ วิธี Mount NFS

แก้ไขไฟล์ /etc/exports

เปิดให้ client.server.name เท่านั้นที่จะสามารถ mount ได้ โดยมีสิทธิ Read/Write (rw=read/write) และให้ใช้สิทธิ Root ทำงานได้ (no_root_squash)

/path/to/directory client.server.name(rw,no_root_squash)

เปิดให้ เครื่องใดก็ได้ อ่านได้อย่างเดียว (ro=read only) และไม่ให้ใช้สิทธิ root (root_squash)

/path/to/directory2 *(ro,root_squash)

ใช้คำสั่งนี้ เพื่อทำให้จุดให้บริการที่กำหนดไว้ เกิดผลการทำงาน (พูดยากจัง --> Take Effect น่ะ)

exportfs -a

NFS Client

ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อ mount จาก NFS Server (nfs.server.name) มายัง mount-point ไดเรกทอรี่

mount -t nfs nfs.server.name:/path/to/directory