แก้ปัญหา New Registration แล้ว

หลังจากได้ทราบว่ามี user ใหม่ไม่สามารถลงทะเบียนใช้งาน THT ได้ และหลังจากได้ทดสอบพบปัญหาดังกล่าวว่ามาจาก module ตัวนึง ซึ่งได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ

จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทุกท่านทราบ และรบกวนแจ้งข่าวดังกล่าวให้กับเพื่อนๆ ที่ต้องการสมัครสมาชิก THT ให้ลงทะเบียนได้อีกครั้งนะครับ

ขอบคุณครับ
:875328cc: