New Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI/PCI-X*มาใหม่ 2 ตัว*

New Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI/PCI-Xมาใหม่ 2 ตัว
ของใหม่ครับรับประกันให้ 3 เดือน ครับ
TEST WORK 100% ครับ
ขาย 2,500 บาท ครับ
รวม ส่ง EMS ฟรี คับ

ติดต่อ