การดูแลระบบ Network ของ IDC

พอดีวันนี้ผมมีปัญหากับ IDC แห่งหนึ่ง
อาการ ip บางไอพีในกลุ่ม /24 เดียวกันใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ 9โมงเช้า
จึงติดต่อไปทาง support เขาบอกว่าฝ่าย support เฝ้าระบบตลอด 24 ชั่วโมง
แต่ฝ่าย network เขาหยุดเสาอาทิตย์กำลังตามตัวอยู่

ก็เลยมาเล่าแบบบ่นๆให้กันฟังว่าจริงๆ คนที่เปิด IDC น่าจะดูแลดีกว่านี้ครับ
มีคนเฝ้าระบบสำรองแทนกันตลอดเวลา คนที่แก้ปัญหาได้ ไม่ใช่คนนั่งเฝ้าเฉยๆครับ

Low-cost IDC

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.