Network ที่ CAT IDC อืดๆ ใครเป็นมั่งครับ

ขนาดเปิดหน้า CACTI ของ CAT IDC ยังอืดเลย

ของผมปกตินะ bw เต็มสายหรือเปล่าครับ

ใช้เน็ตของอะไรครับ

ตอนนี้

ตอนนี้เป็นปกติแล้วครับ

งงๆเหมือนกัน สงสัยอาจจะเป็นที่ net True ผม

ล่มทุกๆ 15 นาทีเลยครับ
ตกใจนึกว่าเว็บตัวเองล่มเหมือนกัน

เป็นเหมือนกัน

ขอย้ายให้ถูกห้องนะครับ