แจ้งประกาศ ปรับรุงระบบ Network ลูกค้า Armuay , WDC

เรียนลูกค้า Armauy.net , World Datanetwork Corp.

 ในวันที่  19/03/2011 เวลา 02.00  (หลังเที่ยงคืนของวันศุกร์)  ทางเราขอดำเนินการ ปรับปรุง ระบบ Network ip Class 210.1.61.xx ซึ่งทำให้ Server ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 1 นาทีต่อเครื่อง โดยทางเราจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Switch Cisco 2960 เข้าไปก่อนแล้วจึงทำการ Swap Network  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายวรัตน์ชัย บรรจงวิลาศ

Sale Colocation

Tel 0879142114

เอามาใช้ ตัวนึงจิ

ของแรง

  • -" ตู้พี่hiso กว่าเยอะครับ

โอว เยอะแสรด 555

แหมนึกว่าย้ายไปขึ้น cloud ซะแล้ว