ขาย Network Adapter Intel X520-DA2 10Gbps และ Module 10G SFP+ ของใหม่

  1. Network Adapter 10 Gbps: Intel X520-DA2 ใหม่ 5,000
  2. Module 10G SFP+ (มี 3 ตัว)
    สนใจติดต่อ: 095-960-6161
    Line: aunkub. (มี dot . )

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.