ตอบหมูน้อย : ปัญหาการ์ดแลน NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out

http://www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=63205.0
http://www.thaihosttalk.com/index.php?topic=7563

Aug 16 13:27:44 ubuntu kernel: [43469510.420000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Aug 16 13:29:49 ubuntu kernel: [43469635.420000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Aug 16 13:31:49 ubuntu kernel: [43469755.430000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Aug 16 13:33:54 ubuntu kernel: [43469880.430000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Aug 16 13:35:59 ubuntu kernel: [43470005.430000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Aug 16 13:38:19 ubuntu kernel: [43470145.430000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Aug 16 13:41:04 ubuntu kernel: [43470310.430000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
Aug 16 13:46:34 ubuntu kernel: [43470640.430000] NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out

เจอมากับตัวเอง

ไปค้นใน dmesg กับ /var/log/messages พบว่า eth1 มันล้ม
ค่า drop ใน ifconfig เพียบเลย

เลยสันนิษฐานว่า การ์ด eth1 เอาไปทำ multiwan แยกเน็ตเกมส์ แล้วบังเอิญว่า มีแต่คนเล่นสายเกมส์ ppp0 เลยเจอโหมดประหยัดไฟเข้าไป

kernel มันรายงานว่า

kernel: Disabling IRQ #11

lspci พบว่า IRQ11 คือ การ์ดแลน eth1 นั่นแหละ

กระทู้มันล็อคไปแล้ว แต่ผมเจอปัญหานี้เหมือนกัน หาไปทั่ว Google ได้คำตอบคือ …

ใช้คำสั่ง

[b]ethtool -K eth1 tso off