ถามเรื่องการเปลี่ยน name server

ตอนนี้ผมไป Register DNS ใหม่แล้วต้องการจะเปลี่ยน

สมมุติว่าตอนนี้เว็บผมใช้
NS1.AAA.COM กับ NS2.AAA.COM

แต่ถ้าผมไปแก้ไขเป็น
NS1.BBB.COM กับ NS2.BBB.COM
ซึ่งเป็นอันที่สร้างขึ้นมาใหม่

ทั้ง AAA และ BBB เป็น DNS ที่มี IP เดียวกันนะครับ ผมสงสัยว่าในระหว่างที่มันกำลัง Update DNS จะมีผลที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บได้หรือเปล่า

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

DNS: AAA = IPA return Domain XXX = IP1
DNS: BBB=IPB return Domain XXX = IP2

ถ้า IP1=IP2 ก็สามารถเข้าได้ตลอดโดยไม่มีการสะดุด
เพราะถ้าเรียกไปที่ DNS AAA หรือ BBB ก็จะได้ค่ากลับมาเป็น IP1=IP2
ไม่ว่า (IPA=IPB) หรือ (IPA <> IPB) ก็ตาม

กรณีที่ต้องรอการ refresh 6-48 ชม คือกรณีเปลี่ยน IPA <> IPB และ IP1 <> IP2
ซึ่งกรณีนี้สามารถแก้ปัญหาการสะดุด(บางคนไปที่เวบเก่าบางคนไปเวบใหม่) ด้วยการใช้ โดเมนเนม 2 ชื่อ หรือโดยการแก้ DNS zone ที่โฮสเก่าให้ชี้ ip มา ip ใหม่ (ซึ่งปกติระดับ user ทำไม่ได้ ต้องแจ้ง admin ซึ่งมักจะไม่ทำให้ถ้าไม่ได้ย้ายไปเครื่องใหม่ที่เจ้าเดียวกัน)