ช่วยผมด้วยครับ mysql ไม่ทำงาน

[root@ns1 ~]# ps auwx | grep mysql
root

killall mysqld

[root@ns1 ~]# killall mysqld
mysqld: no process killed
[root@ns1 ~]# service mysqld restart
Stopping MySQL:

ลองดูไฟล์ error log ใน /var/log/ ดู (ชื่อแฟ้มประมาณ mysql นั่นแหละครับ)
แล้วก้… /var/lib/mysql ด้วย

เอ… service stop mysqld ไม่ลงหรือไงครับ

reboot โลดด

เอิ๊ก

mysqladmin -p shutdown

ถ้าไม่ได้ ให้ลอง

[root@ns1 ~]# tail -f /var/log/mysqld.log
090425 17:28:43 mysqld_safe Number of processes running now: 0
090425 17:28:43 mysqld_safe mysqld restarted
090425 17:28:43 [Note] Plugin ‘ndbcluster’ is disabled.
090425 17:28:43

090425 17:28:43 [ERROR] /usr/libexec/mysqld: Error writing file ‘/var/run/mysqld/mysqld.pid’ (Errcode: 28)
090425 17:28:43 [ERROR] Can’t start server: can’t create PID file: No space left on device

df -h ดูครับ

[root@ns1 ~]# df -h
Filesystem

บอกตรงว่ามือใหม่จริงๆครับ ยังทำไม่คอยดีครับ ศึกษาลองผิดถูกเอาครับ
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบครับ

โห… จะแบ่ง partition ละเอียดไปไหนเนี่ย -*-

แนะนำ: format ลงใหม่ แบ่งแค่ตัวหลักๆ อย่าง /boot , / , /var , /home
สี่ตัวก็พอ

/dev/sda12