มาซ่อมแซม Mysql Database แบบอัตโนมัติใน DA กันดีกว่า

Mysql Database เมื่อใช้ไปนานๆ บางครั้งอาจเสีย บางทีก็เสียโดยไม่รู้ตัว

ทำให้เว็บของลูกค้าของเรามันทำงานหนัก Server ของเรามันก็ต้องทำงานหนักไปด้วย

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเราก็ต้องตรวจสอบและซ่อมแซม Database เของเราเป็นประจำ

อาจจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ

มาดู script กัน

ไปเพิ่ม ใน crontab ดังนี้

ตัวอย่างอันนี้ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมทุกวันตอนเวลา 05.00 น.

debian

0 5 * * * cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | grep passw | cut -d= -f2 | xargs -iX -n 1 /usr/local/mysql/bin/mysqlcheck --auto-repair -A -u da_admin -pX &

centos

0 5 * * * cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | grep passw | cut -d= -f2 | xargs -iX -n 1 /usr/bin/mysqlcheck --auto-repair -A -u da_admin -pX &

แค่นี้ Mysql Server ของเราก็แรงตลอดเวลาแล้วครับ

ของผมใช้แบบนี้ครับ

mysqlcheck --auto-repair --all-databases -uroot -pxxxxxxxxxx

mysqlcheck -uda_admin -pgrep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2 --auto-repair –check --optimize --all-databases

optimize ไปในทีเดียว

ดีเลยครับ สั้นดีด้วย

debian

 /usr/local/mysql/bin/mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` --auto-repair --check --optimize --all-databases

ถ้าจำไม่ผิด ถ้า เรา repair มันจะ check และ optimize ไปในตัวด้วย