สอบถามหน่อย ครับ mysql 5 เก็บข้อมูลได้มากสุดกี่ g ครับ

สอบถามหน่อย ครับ MYSQL 5 เก็บข้อมูลได้มากสุดกี่ G ครับ

เซิฟเกมผม ตอนนี้ขนาด 2.6G ไปละครับ เฉพาะ Table Item .MYD กับ.MYI กินไป อย่างละ 800MB

มีวิธีลดขนาด DB ใหม ครับ ผมลบข้อมูลไป หลายแสน record มันไม่ยอมลดขนาดเลยครับ

ถ้าเป็น 64 bit ก็เรียกว่าเกือบจะไม่จำกัดครับ (มันได้กี่ PB ก็ไม่รุ้ จำไม่ได้แล้ว)

ส่วนวิธีลดขนาด ลองสั่ง optimize table ครับ (ใน phpmyadmin มันจะมีช่องที่บอกว่าข้อมูลว่างในฐานข้อมูลเท่าไหร่อยู่)

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/table-size-limit.html

ตามนี้ครับ ขึ้นกับ OS ครับ

ลบข้อมูลแล้ว ต้องรัน optimize table ด้วยครับ ถึงจะลดขนาด

ขอบคุณ ครับ