ช่วยด้วยครับผม ไปเซทไฟล์ my.cnf แล้ว restartไม่ผ่านครับ

ช่วยด้วยครับผม ไปเซทไฟล์ my.cnf แล้ว restartไม่ผ่านครับ

Timeout error occurred trying to start MySQL Daemon.

ปกติผมลองrestartก็จะผ่านเลยไม่ได้แบคอัพเอาไว้แต่อยู่ วันนี้ลอง restartดูมันดันไม่ผ่านอะครับ

พอ เข้าไปเซทไฟล์ my.cnf ให้เหมือนเดิมมันก็ ไม่ผ่านอะครับ ควรแก้ยังไงดีครับ

ลองreboot ใหม่ใช้งานได้ปกติแล้วครับ ทำเอาตกใจหมดT.T

ผมลองดูlog var/log/mysqld.log

110326 02:42:19 mysqld started

InnoDB: The first specified data file ./ibdata1 did not exist:

InnoDB: a new database to be created!

110326 2:42:19 InnoDB: Setting file ./ibdata1 size to 10 MB

InnoDB: Database physically writes the file full: wait…

110326 2:42:19 InnoDB: Log file ./ib_logfile0 did not exist: new to be created

InnoDB: Setting log file ./ib_logfile0 size to 5 MB

InnoDB: Database physically writes the file full: wait…

110326 2:42:19 InnoDB: Log file ./ib_logfile1 did not exist: new to be created

InnoDB: Setting log file ./ib_logfile1 size to 5 MB

InnoDB: Database physically writes the file full: wait…

InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new

InnoDB: Doublewrite buffer created

InnoDB: Creating foreign key constraint system tables

InnoDB: Foreign key constraint system tables created

110326 2:42:19 InnoDB: Started; log sequence number 0 0

110326 2:42:19 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.

Version: ‘5.0.91’ socket: ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ port: 3306 Source dist$

110326 2:42:20 [Note] /usr/libexec/mysqld: Normal shutdown

110326 2:42:20 InnoDB: Starting shutdown…

110326 2:42:21 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43655

110326 2:42:21 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

110326 02:42:21 mysqld ended

110326 02:42:21 mysqld started

110326 2:42:21 InnoDB: Started; log sequence number 0 43655

110326 2:42:21 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.

Version: ‘5.0.91’ socket: ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ port: 3306 Source dist$

110326 12:49:21 [Note] /usr/libexec/mysqld: Normal shutdown

110326 12:49:21 InnoDB: Starting shutdown…

110326 12:49:22 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43655

110326 12:49:22 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

ผมเซทอะไรผิดป่าวอะครับ

ดู log ผิดเดือนป่าวครับ

555 ผมอ่าน log ผิด

สงสัยอย่างตา icez ว่าละครับ

ครับผิดเดือนครับT.T

110626 3:23:47 InnoDB: Starting shutdown…

110626 3:24:12 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43665

110626 3:24:12 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

110626 03:24:13 mysqld ended

110626 03:24:15 mysqld started

110626 03:24:15 mysqld started

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

110626 3:24:32 InnoDB: Started; log sequence number 0 43665

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

110626 3:24:35 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.

Version: ‘5.0.91’ socket: ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ port: 3306 Source distribution

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

110626 3:26:04 InnoDB: Unable to open the first data file

InnoDB: Error in opening ./ibdata1

110626 3:26:04 InnoDB: Operating system error number 11 in a file operation.

InnoDB: Error number 11 means ‘Resource temporarily unavailable’.

InnoDB: Some operating system error numbers are described at

InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/operating-system-error-codes.html

InnoDB: Could not open or create data files.

InnoDB: If you tried to add new data files, and it failed here,

InnoDB: you should now edit innodb_data_file_path in my.cnf back

InnoDB: to what it was, and remove the new ibdata files InnoDB created

InnoDB: in this failed attempt. InnoDB only wrote those files full of

InnoDB: zeros, but did not yet use them in any way. But be careful: do not

InnoDB: remove old data files which contain your precious data!

110626 3:26:04 [ERROR] Can’t start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use

110626 3:26:04 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?

110626 3:26:04 [ERROR] Aborting

110627 2:16:47 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

110627 02:16:47 mysqld ended

110627 2:20:58 [Note] /usr/libexec/mysqld: Normal shutdown

110627 2:20:58 InnoDB: Starting shutdown…

110627 2:20:59 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43665

110627 2:20:59 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

110627 02:20:59 mysqld ended

110627 02:21:15 mysqld started

110627 2:21:16 InnoDB: Started; log sequence number 0 43665

110627 2:21:16 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.

Version: ‘5.0.91’ socket: ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ port: 3306 Source distribution

110627 2:23:47 [Note] /usr/libexec/mysqld: Normal shutdown

110627 2:23:47 InnoDB: Starting shutdown…

110627 2:23:48 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43665

110627 2:23:48 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

110627 02:23:48 mysqld ended

110627 02:23:48 mysqld started

110627 2:23:48 InnoDB: Started; log sequence number 0 43665

110627 2:23:48 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.

Version: ‘5.0.91’ socket: ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ port: 3306 Source distribution

มี process เปิดไฟล์ของ innodb ค้างครับ

เข้าใจว่า process เก่าของ mysql ยังไม่ตายมากกว่า ลอง list process ดู

ขอบคุณมากครับ