Mv - เพื่อพ่อของแผ่นดิน

เพื่อพ่อของแผ่นดิน

บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ ที่มีให้ลูกได้เติบโตและอาศัย
นี่แหล่ะคือผืนดินไทย ที่บรรพชนร่วมใจปกป้องกันมา
ที่ซึ่งมีองค์พระราชา
ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

กว่า 60 ปี ที่พ่อเดินทาง ดับทุกข์ของปวงประชา
เหน็ดเหนื่อยเพียงใด ที่ทรงแบกไทยทั้งชาติให้ไปข้างหน้า
ลูกซาบซึ้งในพระเมตตา
ลูกจะทดแทนคุณด้วยสัญญา

ขอบคุณมากครับ

เพระมากครับ ขอบคุณนะ

นักร้องเพราะผมครับให้ทาย

ของขวัญจากก้อนดิน http://www.youtube.com/watch?v=UN-Eyg4dLSU
เพลงสรรเสริญ http://www.youtube.com/watch?v=cKG5NWoQR_U
พ่อของแผ่นดิน http://www.youtube.com/watch?v=7DNCE_UNFV0
พ่อของแผ่นดิน Vocal Version http://www.youtube.com/watch?v=suj23y0mAtE
รูปที่มีทุกบ้าน http://www.youtube.com/watch?v=gumHR5DuOrg
ทรงพระเจริญ http://www.youtube.com/watch?v=esoAiX64lE0
ต้นไม้ของพ่อ http://www.youtube.com/watch?v=XNZxw1M7fow
องค์แสงส่องไทย http://www.youtube.com/watch?v=fNbejWt7-kI

แจ่ม ขอบคุณครับ เอาไปลง blog