สอบถาม การแยก Msql ออกจากเครือง ไปเก็บไว้อีกเครืองเพื่อทำการเชื่อมต่อกัน

งงไหมครับ

คือผมต้องการแยกเก็บ Msql ไปไว้ IP 192.168.1.3
และเครือง 192.168.1.1 เป็น web base

การดึงข้อมูลก็จะถึงใน 192.168.1.3 มาแสดงผ่านเวป 192.168.1.1 ครับ


การติดตั้งต่างผมทำเรียบร้อยและแสดงผลดึง sql จาก 192.168.1.3 มาได้ปรกติ
แต่มีปัญหาตรงที่ บางครั้ง มันเหมือนขาดการเชือมต่อครับ นานๆเป็นที ซึ่งตรงจดนี้เราสามารถไปเซตได้ที่ไหนไครพอแนะนำได้บ้างครับ

-192.168.1.1 เป็น web apache2 + php5
-192.168.1.3 เป็น mysql

อยากรู้ว่าทำไมบางครั้งมันเชื่อมต่อไมไ่ด้เป็นเพราะอะไร

ไครก็ได้แนะนำหน่อยครับ

วันนี่ลองหาใน พี GOO ดู เขาบอกที่ Mysql หลุด บ่อย อาจจะเป็นส่วนของ internet ISP ที่ให้บริการ ด้วย
ไม่ทราบว่ามีผลมากแค่ไหนครับ

ถ้าวิ่งกัน ip ภายในก็อยู่ที่ switch แล้วครับ