ต้องการจ้างฟรีแลนซ์--เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ติดตั้ง mrtg

สวัสดีครับ ต้องการจ้างงานฟรีแลนซ์เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ ติดตั้ง mrtg บนเครื่อง linux ubuntuครับผม

  1. ติดตั้ง mrtg จำนวน 2 เครื่อง
  2. จัดสองแถวและเพิ่ม New TCP Connections กับ Established TCP Connections ที่คนเก่าทำไว้ จำนวน 3 เครื่อง

ใช้วีธีรีโมททีมวิวเวอร์ครับ เวลาตามสะดวกครับ ไม่รีบ รายละเอียดเพิ่มเติม pm ได้ครับ

centos สั่งตามนี้คัรบ

curl -sL https://thz.host/files/mrtg.sh | sh

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.