ติดตั้ง mrtg ลงบน plesk 9.5 แล้วเวลารันรันตรงไหนครับ

ผมลองใช้วิธีนี้ตามคุณ icez

yum -y install net-snmp mrtg
wget -O /etc/snmp/snmpd.conf www.icez.net/files/snmpd.conf
wget -O /var/www/mrtg/php.load.php www.icez.net/files/php.load.txt
chmod a+x /var/www/mrtg/php.load.php
/etc/init.d/snmpd restart
cfgmaker --global ‘WorkDir: /var/www/mrtg’ --global ‘Options[_]: bits,growright’ --output /var/www/mrtg/mrtg.cfg public@localhost
wget -O /tmp/mrtg.cfg www.icez.net/files/mrtg.cfg
cat /tmp/mrtg.cfg >> /var/www/mrtg/mrtg.cfg
/bin/cp -fv /var/www/mrtg/mrtg.cfg /etc/mrtg/mrtg.cfg
[COLOR=red]echo “Alias /mrtg /var/www/mrtg” > /etc/httpd/conf.d/mrtg.conf[/COLOR]
/sbin/chkconfig snmpd on
/etc/init.d/httpd graceful

แล้วเวลาจะเข้าไปดูกราฟเนี่ยเข้ายังไงเหรอครับ
www.domain.com/mrtg หรือ
xxx.xxx.xxx.xxx/mrtg

ผมลองเข้าทั้งสองลิ้งแล้ว มันก็ขึ้น You do not have permission to access this document
หรือว่าผมลงผิด

พอดีมือใหม่ครับขอคำแนะนำด้วยครับ

อ้อตอนนี้ได้แล้วครับ เพราะมันไม่มีไฟล์ index นี่เอง

แต่ทำไมกราฟ Server load average ไม่ขึ้นเลยอ่ะครับ

กราฟ load ลองสั่ง setenforce 0 ดูครับ

ตอนนี้น่าจะได้แล้วครับ มันหาไฟล์ mrtg-load.sh ไม่เจอ