ติดตั้ง mod_security2 ไม่ผ่านครับ

CentOS + DA

ผมค่อยๆ ทำตามนี้อะครับ

ปกติติดตั้ง 1.9.x มันปกติดี พอมา 2 แล้วเจอ error ครับ


#cd /usr/local/directadmin/custombuild

#wget http://www.modsecurity.org/download/modsecurity-apache_2.6.5.tar.gz

#tar xzf modsecurity-apache_2.6.5.tar.gz

#cd modsecurity-apache_2.6.5/apache2

#apxs -cia mod_security2.c


แล้วเจอ error ตามนี้หนะครับ

/var/www/build/libtool --silent --mode=compile gcc -prefer-pic -DLINUX=2 -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -g -O2 -pthread -I/usr/local/include -I/usr/include/apache -I/usr/include/apache -I/usr/include/apache -c -o mod_security2.lo mod_security2.c && touch mod_security2.slo

In file included from modsecurity.h:38,

       from mod_security2.c:20:

msc_xml.h:21:31: error: libxml/xmlschemas.h: No such file or directory

msc_xml.h:22:26: error: libxml/xpath.h: No such file or directory

In file included from modsecurity.h:38,

       from mod_security2.c:20:

msc_xml.h:27: error: expected specifier-qualifier-list before ‘xmlSAXHandler’

mod_security2.c: In function ‘version’:

mod_security2.c:104: error: ‘LIBXML_DOTTED_VERSION’ undeclared (first use in this function)

mod_security2.c:104: error: (Each undeclared identifier is reported only once

mod_security2.c:104: error: for each function it appears in.)

apxs:Error: Command failed with rc=65536

ลองหาในกระทู้เจอ

แต่น่าจะเป็นคนละปัญหากันครับ

รบกวนพี่ๆ แนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ขอสอบถามอีกปัญหานึงเพิ่มเติมครับ

สมมุติเราติดตั้ง version นี้ลงไป แล้ว เดือนหน้ามันออกใหม่

เราจะอัพเดท mod ตัวนี้ได้ด้วยวิธีไหนเหรอครับ ลองหาใน google มีแต่วิธีติดตั้งครับ