Mod_security คืออะไรแล้วเอาไว้ทำอะไรครับ

คืออยากรู้อะครับว่าเอาไว้ทำอะไร แล้วมันคืออะไรครับ

ModSecurity เป็นที่มาเปิดตรวจสอบการบุกรุกและเครื่องมือป้องกันสำหรับการใช้งานเว็บ (หรือไฟร์วอลล์งานเว็บ). ปฏิบัติการเป็นโมดูล Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือสแตนด์, วัตถุประสงค์ของ ModSecurity คือการเพิ่มความปลอดภัยโปรแกรมเว็บโปรแกรมป้องกันเว็บจากการโจมตีที่รู้จักและไม่รู้จัก.

ขอบคุณครับ