ลง mod_security แล้ว restart httpd failed ครับ รบกวนผู้รู้แนะนำทีครับ

พอดีผมลง mod_security แล้วพอทำการ restart httpd ปรากฎว่า failed ครับ ท่านใดทราบช่วยหน่อยครับ :875328cc:

VPS Centos 6.7 64bit ครับ CPU 1 Core , Ram 1 GB

ใช้ Control Panel เป็น Vesta CP ครับ

ดู error log /var/log/message เอาครับ ในนั้นจะแจ้งว่าติดปัญหาอะไร

ผมดูไม่เป็นอะครับ คือผมมือใหม่เลยอะครับ ต้องขอโทษทีครับ

[Sun Oct 18 00:01:46 2015] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sun Oct 18 00:01:47 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:47 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:49 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:49 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:51 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:51 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:54 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:54 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:02:21 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:02:21 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:11:57 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:11:57 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:14:45 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:14:45 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 02:31:54 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 02:31:54 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed

อันนี้คือ LOG ครับ

[Sun Oct 18 00:01:46 2015] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sun Oct 18 00:01:47 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:47 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:49 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:49 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:51 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:51 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:54 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:54 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:02:21 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:02:21 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:11:57 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:11:57 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:14:45 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:14:45 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 02:31:54 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 02:31:54 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed

/var/log/httpd/error_log เช็คจากอันนี้ใช่ไหมครับ

[Sun Oct 18 00:01:46 2015] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sun Oct 18 00:01:47 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:47 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:49 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:49 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:51 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:51 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:01:54 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:01:54 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:02:21 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:02:21 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:11:57 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:11:57 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 00:14:45 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 00:14:45 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed
[Sun Oct 18 02:31:54 2015] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Oct 18 02:31:54 2015] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "hanoyvps"
Configuration Failed

นี่ครับ log

ผมแก้ได้ละครับ