ลง mod_security กับ centos 5.4 ไม่ได้

คือใช้ Directadmin นะครับพยายาม ลง mod_security ใช้ OS Centos 5.4 แต่ไม่สำเร็จนะครับ

[root@ns7 exim]# yum install mod_security

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

Excluding Packages in global exclude list

Finished

Setting up Install Process

Parsing package install arguments

No package mod_security available.

Nothing to do

enable EPEL

[root@ns7 exim]# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

Retrieving http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

warning: /var/tmp/rpm-xfer.RdgfL0: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6

Preparing… ########################################### [100%]

    package epel-release-5-4.noarch is already installed

[root@ns7 exim]# yum repolist

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

repo id repo name status

addons CentOS-5 - Addons enabled : 0

base CentOS-5 - Base enabled : 2,599

epel Extra Packages for Enterprise Linux 5 - enabled : 4,890

extras CentOS-5 - Extras enabled : 337

updates CentOS-5 - Updates enabled : 862

utterrAmblings Jason’s Utter Ramblings Repo enabled : 140

repolist: 8,828

http://blog.serverbuddies.com/how-to-install-mod_security-on-direct-admin/ 

ลงได้แล้วครับ รบกวนสอบถามเพิ่มนิดนึงครับ เราจะทดสอบได้อย่างไรเหรอครับว่ามันทำงานแล้วหรือยังนะครับ

ขอบคุณมากครับ

ดูใน phpinfo มันจะขึ้นน่ะ