เริงร่าท้าฝนกับ MITPlus.com โฮสติ้ง 10 GB เพียง! 500บ/ปี

เริงร่าท้าฝนกับ MITPlus.com VPS โฮสติ้ง 10 GB เพียง!!! 500บ/ปี

Disk Space 10 GB
DataTransfer = Unlimit
MySQL = Unlimit
Email Account = Unlimit
SubDomain