จะเพิ่ม mirror.in.th เข้าไปในลิสต์ของ yum repository ใน Fedora ยังไงครับ

จะเพิ่ม mirror.in.th เข้าไปในลิสต์ของ yum repository ใน Fedora ยังไงครับ
โดยให้เรียกใช้เป็นอันดับแรกๆเลย

ได้ละ ที่นี่แล้วกัน
"การ update packages ด้วยโปรแกรม Yum สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/52/46/