ขาย Mikrotik Cloud router switch CCR1072-1G-85+ มือสอง

สินค้ามือ2 สภาพดีครับ

Cloud router switch CCR1072-1G-85+ 72Core cpu
มี2เครื่อง ขายเครื่องละ 35000

Peplink 210
มี2เครื่อง ขายเครื่องละ 20000

เหมาหมดต่อรองราคาได้ครับ
ของอยู่ปากเกร็ด นนทบุรีครับ

สนใจตัวไหนต่อรองราคาได้ครับ

อัพเด็ตรายการครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.