มีใครเคย migrate จาก MS SQL ไปที่ mysql หรือ PostgreSQL

มีใครเคย migrate จาก MS SQL ไปที่ mysql หรือ PostgreSQLไหมครับช่วยแนะนำหน่อยครับ

เคยครับ

ย้ายไปตัวไหนครับเป็นยังไงบ้าง ยากไหมครับ
ผมสู้ ราคาตัว MS SQL Enterprise ไม่ไหวจริงๆ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.