รับ migrate application ทุกรูปแบบให้รันบน docker แทน

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat …