รับ migrate application ทุกรูปแบบให้รันบน docker แทน

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat