สอบถามวิธีติดตั้ง MemCache บน Directadmin

#1

สอบถามวิธีติดตั้ง MemCache บน Directadmin

Directadmin CB2.0 + PHP 5.6 (FastCGI)

ลองทำตามนี่แล้วไม่ได้คับ
https://www.ireallyhost.com/kb/server/157

0 Likes

#2

ผมทำแบบนี้บน Debian นะครับ ลองดูครับ

 1. aptitude install memcached libmemcache0 libmemcache-dev

 2. compile php ใหม่ด้วยการเพิ่ม --enable-memcached \ ที่
  vi /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5
  /usr/local/directadmin/custombuild/build php n

 3. This is not done yet, you need to let PHP knows to be able to use memcached.
  wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.5.tgz
  gzip -df memcache-2.2.5.tgz
  tar -xvf memcache-2.2.5.tar
  cd memcache-2.2.5
  phpize
  ./configure;make;make install;

 4. เพิ่มใน /usr/local/lib/php.iniextension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"extension=memcache.so

 5. restart apache /etc/init.d/httpd restart
  เสร็จ

0 Likes

#3

yum -y install memcached

0 Likes